WF-FaKir dla Windows to program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków. W każdym momencie program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji, przy czym zakres i układ wyświetlanych danych może być precyzyjnie określony przez użytkownika, a w razie potrzeby także zapisany w postaci definiowalnych filtrów i ustawień własnych. Użytkownik może ponadto określić i zapamiętać szereg parametrów związanych z pracą samej aplikacji. WF-FaKir jest pod tym względem bardzo elastyczny - użytkownik ma wpływ na szereg opcji związanych zarówno ze stroną merytoryczną działania programu (algorytmy) jak i jego wyglądem. Pozwala to na dostosowanie programu do specyfiki działania firmy jak i osobistych preferencji. Dostęp do wspomnianych wyżej opcji, jak również do danych gromadzonych w systemie jest precyzyjnie kontrolowany przy pomocy wielowymiarowego systemu uprawnień. Aplikacja wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce www.iform.pl.

WF-FaKir dla Windows jest funkcjonalną kontynuacją dobrze znanej, obecnej na polskim rynku od kilku lat, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows - pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista, 7 maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.

Wariant dla sektora finansów publicznych

WF-FaKiR w wariancie BUDŻET to doskonałe narzędzie dla sektora finansów publicznych. Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Pracując na wariancie PRESTIŻ programu WF-FaKir, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą prowadzić ewidencję Program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszystkich zgromadzonych informacji. Zakres i układ wyświetlanych danych może być precyzyjnie określony przez użytkownika, a w razie potrzeby także zapisany, w postaci definiowalnych filtrów i ustawień własnych. Użytkownik może samodzielnie określić i zapamiętać szereg parametrów związanych z pracą aplikacji.

WF-FaKir BIZNES

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 firm
• Wielofirmowość, wielowalutowość, obsługa wszystkich rodzajów zdarzeń gospodarczych
• Automatyzacja procesu rejestracji i dekretacji dokumentów
• Automatyczne rozliczanie rozrachunków, tworzenie dokumentów różnic kursowych, drukowanie przelewów, potwierdzeń sald, ponagleń
• Automatyczne zamykanie roku obrotowego wraz ze stosownymi przeksięgowaniami
• Możliwość wszechstronnej analizy zapisów – różnorodne raporty i zestawienia dostępne na ekranie lub w formie wydruku
• Udostępnianie danych dla narzędzi zewnętrznych (MS Office, Crystal Reports itp)

WF-FaKir BIURO

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej liczby podmiotów.
• Pełna funkcjonalność wariantu BIZNES
• Funkcje usprawniające pracę biur rachunkowych
• Dla klientów biura – możliwość zdalnego przeglądania danych księgowych

WF-FaKir PRESTIŻ

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów.
• Pełna funkcjonalność wariantu BIURO
• Zaawansowane mechanizmy obsługi kosztów
• Budżetowanie i kontrola realizacji budżetów
• Zaawansowana obsługa windykacji należności
• Dodatkowa sprawozdawczość, w tym wymiana danych z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel oraz pełna integracja z generatorem raportów Crystal Reports

Korzyści z użytkowania programu WF-FaKir:

• Realizacja wszystkich zasadniczych operacji księgowych, automatyzacja powtarzalnych czynności
• Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, precyzyjna analiza kosztów
• Dostęp do różnorodnych zestawień i raportów, współpraca z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81