Ksiegowośc sanowi nieodzowny składnik każdego przedsiębiorstwa. Obrót fakturami i dokumentami handlowymi to nie lada wyzwanie, któremu ciężko sprostać. Z pomocą przychodzi tutasj firma Streamsoft oraz aplikacje dedykowane przez nią do obsługi księgowości:

 • Streamsoft Verto
 • Streamsoft Prestiż
 • Streamsoft Pro
 • Ala

Księgi rachunkowe prowadzone w module Finanse i księgowość zwierają:

 • Dziennik
 • Konta księgi głównej - konta syntetyczne
 • Konta ksiąg pomocniczych - konta analityczne
 • Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
 • Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)

Każdy zapis do ksiąg zawiera:

 • Datę księgowania
 • Typ i numer dowodu księgowego, numer pozycji księgowej oraz numer w dzienniku
 • Opis dowodu księgowego
 • Kwotę operacji
 • Konto Wn
 • Konto Ma
a w przypadku księgowania na kontach rozrachunkowych także:
 • Numer dokumentu zewnętrznego
 • Termin płatności za FA

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81