Business intelligence to proces przekształacania uprzednio zebranych danych, np. w celu ich późniejszej analizy. Systemy business inteligence to zatem rozbudowane środowiska monitorujące obrót danymi, przez co możliwa jest analiza i kontrola wielu aspektów przedsiębiorstwa.

Business Intelligence Streamsoft wspomaga przetworzenie danych zgromadzonych w systemach ERP: Streamsoft Prestiż i Streamsoft Verto - w informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji. 

 

Business Intelligence Streamsoft umożliwia:

 • Przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji
 • Wspomaganie prognozowania
 • Porównanie dowolnych okresów pod kątem różnych parametrów
 • Tworzenie analiz wielowymiarowych
 • Określanie procentowych udziałów oraz wyszukiwanie zależności między danymi
 • Budowanie bardzo zróżnicowanych i wielopoziomowych wskaźników: KPI i BSC
 • Dostęp do BI z poziomu przeglądarki
 • Obsługa przeglądarkowa
 • Wizualizację analiz w formie tabel przestawnych i wykresów
 • Analizy Ad-hoc, np. stopnia realizacji planu, wykonania budżetu, odchyleń
 • Porównanie okresów za pomocą kart wyników
 • Wysyłanie emailem alertów o przekroczeniach
 • Wysyłanie na skrzynkę email raportów z BI
 • Sortowanie, filtrowanie, tworzenie rankingów, itp.
 • Analizę jednocześnie tych samych obszarów biznesowych z podmiotów zależnych dzięki opcji konsolidacji

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81