Opis modułu

Automatyczne wystawianie faktur między firmami


Moduł umożliwia automatyczne wystawianie faktur pomiędzy dwiema firmami. Funkcja może działad w dwóch opcjach, refakturować na podstawie zamówienia Firmy 1 lub na bieżąco w przypadku wystawiania faktury sprzedaży.
Ceny artykułów są samoczynnie pobierane z cennika wprowadzonego w Firmie 2. W systemie, za pomocą checkboxa na zamówieniu zaznaczane są towary, które mają zostad kupione w drugiej firmie – te nie znajdujące się na stanie magazynowym, po zatwierdzeniu komunikatu, dodawane są automatycznie.
Dodatkowy moduł znacznie usprawnia proces zamawiania i wystawiania faktur. Za pomocą jednej czynności zostają wystawione dwie faktury, WZ – jako dokument ściągający towar ze stanu Firmy 2 i PZ – wprowadzający na stan magazynu Firmy 1.


W celu rozpoczęcia procedury, w zakładce magazyn należy wybrad „Zamówienia”.

 

 

Za pomocą przycisku „Dodaj” otwiera się okno nowego zamówienia.

 

 

Aby uzupełnid dokument konieczny jest wybór kontrahenta.

 

 

Z listy, dwukrotnym kliknięciem, dodaje się daną pozycję.

 


Następnie za pomocą przycisku „Dodaj” otwiera się okno z artykułami – dwukrotne kliknięcie dodaje pozycję do dokumentu.

 

 

Należy jeszcze wypełnid dane np: cena, ilośd towaru i zapisad zamiany.

 

 

Poniżej można zauważyd, że towar nie jest dostępny na magazynie, nie występuje w rezerwacji.

 

 

Aby dokonad zakupu w Firmie 2 należy wybrad z „Operacje” „Zakup artykułu na firmie” .

 

 

Pojawia się komunikat , gdzie potwierdza się chęd zakupu pozycji w drugiej firmie i potwierdzenie wykonanej czynności.

 

 

 

Przechodząc do zakładki „Dokumenty Handlowe” jako ostatnia pozycja pojawia się utworzona faktura zakupu wraz z podpiętym dokumentem magazynowym PZ.

 

 

Po otwarciu faktury widoczny jest zakupiony artykuł i w polu „kontrahent” widnieje nazwa Firmy 2. 1

 

 

Logując się do systemu na Firmę 2, po przejściu w „Dokumenty Handlowe” jako ostatnia pozycja widnieje utworzona faktura sprzedaży z wygenerowanym dokumentem WZ.

 

 

Za pomocą dwukrotnego kliknięcia pojawia się okno ukazujące szczegóły faktury, widnieje na niej sprzedany artykuł i w nazwie odbiorcy wprowadzona jest Firma 1

 

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Zgoda 14/5

60-128 Poznań

tel. 61 867 22 81