Oznaczanie Paczek e-przelewów

 

Moduł oznaczania paczek e-przelewów przygotowany przez Imag wzbogacony został o dodatkowe funkcje:

 

1. uzupełnienia informacji w polu dodatkowym w dokumencie przelewu na rozrachunkach i na dokumencie handlowym

 

2. do pola dodatkowego w dokumencie handlowym i rozrachunkach dopisywana jest informacja o numerze dokumentu finansowego oraz data wygenerowania e-paczki a także kod użytkownika

 

3. dodatkowo może być też generowana etykieta oznaczająca dokument handlowy i rozrachunki (pole  numeru na zielono)

 

Zmiany przedstawione zostały na poniższych screenach:

Proces dodawania etykiety oznaczającej dokument handlowy i rozrachunek:

 

 

 

 

Na poniższych ekranach przedstawione są zaznaczone zieloną etykietą – dokument handlowy i rozrachunek do których została wygenerowana paczka z e-przelewem. Daje to możliwość łatwego rozpoznania/ znalezienia dokumentu.

Dokument handlowy:

 

 

Rozrachunek:

 

 

 

Standardowy moduł e-przelewów

Poniżej opisany został standardowy moduł e-przelewów w celu przedstawienia procesu tworzenia paczek.

Moduł ma za zadanie wysyłkę paczek zawierających dane do przelewu dla wybranego kontrahenta z możliwością zaznaczenia konkretnych zobowiązań, które mają zostać przesłane do banku.

W celu utworzenia paczki konieczne jest stworzenie dokumentu Przelew Własny. Należy przejść do zakładki „Dokumenty finansowe” i na liście znajdującej się po lewej stronie wybrać „Przelew własny” następnie „Dodaj” .

 

 

 

Pojawia się okno „Dodawanie dokumentu finansowego” – Konieczne do uzupełnienia są pola oznaczone symbolem „*”. W takim razie należy wybrać Odbiorcę (kontrahenta dla którego ma zostać stworzona paczka). Tytuł przelewu musi zostać wpisany w przypadku gdy dodawana pozycja będzie wpisywana ręcznie, jeśli jednak będzie pobierana z listy rozrachunków zostanie automatycznie skopiowana.

 

 

 

 

 

 

Dodanie pozycji wykonuje się za pomocą przycisku „Dodaj” – pojawia się okno, w którym należy wybrać sposób dodania pozycji: rozlicz rozrachunki – w tym przypadku można wybrać pozycję z listy wprowadzonych rozrachunków, brak zapisu w rozrachunkach – w celu wpisania konkretnej kwoty, generuj zapis w rozrachunkach (zaliczka) – gdy występuje konieczność wpisania konkretnej kwoty, która ma zostać rozpisana w rozrachunkach.

 

 

 

W celu wybrania konkretnego rozrachunku należy kliknąć na ikonę folderu (zaznaczona kursorem na powyższym print screenie) – otwiera się lista rozrachunków przypasowanych do wybranego kontrahenta – wystarczy zaznaczyć pozycje i dodać.

 

 

 

Po dodaniu pozycji jest ona widoczna w zakładce „Pozycje” na liście, w polu „Tytułem” skopiowany został numer rozrachunku.

 

 

 

Zakładka „Inne” umożliwia dodanie Pracownika lub Uwagi.

 

 

 

Po przejściu do zakładki „Szczegóły przelewu” widoczne są informacje takie jak: dane banku, nr konta, nazwa kontrahenta – jest także możliwość zmiany nr rachunku kontrahenta (w przypadku gdyby były przypisane dwa lub więcej).

 

 

 

Po zapisaniu  pozycja jest widoczna na liście Przelewów własnych, w celu utworzenia paczki należy zaznaczyć dokument (zaznaczenie checkboxa) i kliknąć przycisk „e-Przelew”.

 

 

 

Następnie „Wykonaj”.

 

 

 

Pojawia się okno zapytania czy wykonać eksport przelewów, klikając  „Tak” zostanie utworzona paczka e-przelewów.

 

 

 

Na liście dokumentów finansowych przy wygenerowanej pozycji, w dodatkowym polu stworzonym przez Imag, widoczny jest numer paczki.

 

 

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81