Moduł zarządzania produkcją

 

Moduł produkcji jest programem połączonym z bazą programu WF Mag. W pierwszym etapie, po kliknięciu zakładki „Zlecenia” oraz po lewej stronie „Zamówienia”, zamówienie otrzymuje status „Niezrealizowane”.  

Aby przyjąć zamówienie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną pozycję z listy zamówień. Otwiera się okno, umożliwiające utworzenie zlecenia, zmianę jego statusu lub wysłanie zamówienia na kolektor. 

Po kliknięciu „Utwórz zlecenie”, ukazuje się okno realizacji zlecenia.

Wymagana data realizacji oznacza termin, w jakim przedstawiciel chciałby uzyskać zlecenie. Przewidywana data realizacji to ta, w której zostanie zrealizowane zamówienie, o ile nie napotka nieprzewidzianych przeszkód na swojej drodze.  Gdy mamy jakieś uwagi do zlecenia produkcyjnego, możemy je opisać w tym oknie.

 

Po kliknięciu „Utwórz”,  zamówienie otwiera się w oknie  „Zlecenia” i zyskuje status „Gotowe do produkcji”. 

Po kliknięciu „Edytuj zlecenie” wyskakuje okno z informacją z czego dany towar jest utworzony, dostępna ilość itd. Jeżeli dany produkt jest podświetlony na żółto, oznacza to, że został wydany. Jeżeli podświetla się na czerwono- produkt nie jest dostępny. Kolor zielony oznacza zaś, że towar wyprodukowano. 

Po kliknięciu „OK”, otwiera się okno „Wydania”.  W tym oknie znajdują się poszczególne składowe potrzebne do wyprodukowania zamówienia. 

 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na konkretny artykuł, wychodzi okno, umożliwiające podgląd pozycji, wydrukowanie, wysłanie na kolektor dokument RW, wysłanie na kolektor dokument RW, PW lub zlecenie wydania.  

 

 

Aby sprawdzić już wyprodukowane artykuły, należy kliknąć w zakładkę „Przyjęcia”, a potem  „Przyjęte”. 

Klikając zakładkę „Planowanie” oraz po lewej stronie „Wykres”, otwiera się diagram Gantta, w którym uwzględnia się podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie. Pozwala on na pokazanie jak zamówienia po sobie następują, dodatkowo zmiana, wydłużenie jednego zlecenia może spowodować nałożenie się na linii czasu kilku zleceń, wobec czego nie będzie możliwa terminowa realizacja. Diagram Gantta przydaje się przy planowaniu produkcji oraz wieloetapowym zlecaniu produkcji na zewnątrz. Pozwala to na rozłożenie poszczególnych podzleceń w czasie.

Przykładowo mamy do wyprodukowania lakier. Pierwszy etap to masa, następnie dodanie barwnika. Równolegle jest tworzone opakowanie. Zakładamy, że na wyprodukowanie całości mamy 5 dni. Przygotowanie masy to 1 dzień, dodanie barwnika to 1 dzień -> cały proces to 2 dni. W związku z tym jeśli masa będzie produkowana przez 2 dni to przekazanie do II etapu opóźni się o jeden dzień. Przygotowanie opakowania to 3 dni. Jeśli powyższe procesy zamkną się razem w 3 dni to możemy przekazać opakowanie i masę kolorową do rozlania. Rozlanie to 1 dzień. Proces się zamyka. W powyższym przypadku mamy produkcję równoległą masy i opakowania. W pewnym momencie muszą się połączyć. Dodatkowo do opakowania jest potrzebna naklejka. Zakładaliśmy, że będzie po 4 dniach. Jeśli naklejka opóźni się o jeden dzień, to będzie poślizg w produkcji.

Wchodząc w zakładkę „Ustawienia” oraz po lewej stronie w „Statusy zleceń”, jest możliwość dodania statusu zleceń i podzleceń. Po utworzeniu nowego statusu pojawia się on bezpośrednio w zakładce „Zlecenia”, dzięki czemu można już przypisać go do artykułu.

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81