Moduł recyklingu

 

Wdrożenie oprogramowania Asseco Wapro w firmie recyklingowej zajmującej się demontażem pojazdów

Wybór zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem uwarunkowany był szybkim rozwojem firmy i różnorodną specyfiką jej działalności. System dzięki współpracującym ze sobą programom okazał się rozwiązaniem elastycznym, bogatym w różnego rodzaju funkcje i ułatwiającym pracę.

Proces demontażu pojazdu
1. Dodatkowe typy dokumentów
a) Zaświadczenie o demontażu pojazdu

Celem stacji demontażu pojazdów jest odzysk odpadów pochodzących z zezłomowanych starych samochodów i
przekazanie ich do firm, które zajmują się ich recyklingiem. Pojazdy przeznaczone do demontażu są 
dostarczane przez klientów, lub odbierane przez firmę własnym transportem z miejsc dotychczasowego 
postoju. Stosowne dokumenty potrzebne do wyrejestrowania wydawane są bezpośrednio na miejscu przy 
odbiorze auta. Na podstawie wystawionego zaświadczenia o demontażu pojazdu właściciel dokonuje 
wyrejestrowania auta we właściwym wydziale komunikacji.
Cały proces wykonywany jest w kilku etapach, od momentu przyjęcia pojazdu od klienta do momentu 
zdemontowania, co pozwala na śledzenie stanu pojazdu:

  • N – odebrany od klienta,
  • Z – przyjęty na stan,
  • Y – zdemontowany

b) Pokwitowanie za przyjęcie pojazdu

Pokwitowanie posiada dodatkowe dane o pojeździe, osobie przekazującej pojazd i kwocie, jaką otrzymuje 
klient za złomowanie pojazdu wraz z odpowiednimi oświadczeniami.

c) Dodatkowy typ dokumentu PZS (Przyjęcie Złomu Samochodowego)

Dokument, który pozwala przyjąć złom na stan zakupionych pojazdów.

d) Wzorce produkcji

Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji pojazd jest demontowany na części,
które są określone procentowo wg wagi pojazdu. Użytkownik programu musiałby ręcznie utworzyć procedurę
i kalkulatorem wyliczyć podział wagowy na materiały. W naszym przypadku wyręcza go automat wzorców.
Automat wzorców pozwala automatycznie podzielić wagę pojazdu na składniki wynikające z definicji 
procentowej (zawartej w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji), co w dalszej części 
pozwala automatycznie zdemontować pojazd.

e) Produkcja – demontaż

Automatyczne zdemontowanie pojazdu (przyjętego na stan dokumentem PZS) na elementy składowe. W wyniku 
demontażu posiadanego stanu ilościowego pojazdu otrzymuje się „x” składników, podzielonych na wartości 
wagowe materiałów np. guma, metale nieżelazne, żelazne, opony, płyny eksploatacyjne, szkło, tekstylia,
tapicerka, tworzywa sztuczne, zużyte akumulatory.

2. Przyjęcie złomu zwykłego i odpadów
a) Pokwitowanie za przyjęcie złomu, umowa zakupu złomu
b) Oświadczenie o pochodzeniu złomu,

na formularzu przyjęcia odpadów metali znajdują się dodatkowe
pola np. o źródle pochodzenia odpadów i rodzaju produktu, z którego powstały odpady, jak również pole, 
w których osoba przekazująca odpady oświadcza, że nie pochodzą one z kradzieży.

3. Na potrzeby automatyzacji zostały przygotowane dodatkowe programy i procedury SQL wspierające aplikację WAPRO
a) Automat FTP

Automat backupu bazy i katalogu zdjęć wraz z wysyłaniem kopii na zewnętrzny serwer FTP. Ze względu na 
specyfikę branży ustawodawca nakłada na stację demontażu obowiązek przechowywania pełnej dokumentacji o 
złomowanych pojazdach w związku z czym dla bezpieczeństwa przed różnymi zdarzeniami losowymi baza 
programu wraz z dokumentami wysyłana jest na zewnętrzny serwer.

b) Automat potwierdzeń Mail i SMS

Automat wysyła informację z potwierdzeniem o powodzeniu wysyłki kopii bazy i dokumentów na serwer 
backupu

c) Automat importu dokumentów i zdjęć z urządzeń mobilnych

Automat odbierający zdjęcia dokumentów wykonanych telefonem komórkowym przez pracownika stacji 
demontażu pojazdów bezpośrednio u klienta w miejscu dotychczasowego postoju pojazdu. Po odebraniu zdjęć 
dokumentów są one automatycznie podpinane do bazy Wapro jako załącznik. W wyniku wymiany danych z
urządzeniami przenośnymi użytkownicy aplikacji Wapro mogą szybko sprawdzić, podejrzeć dokumenty 
bezpośrednio z programu WF-Mag np. w dokumencie FV.

d) Automat eksportu dokumentów demontażu na urządzenia mobilne

Automatyczna wysyłka na urządzenia mobilne dokumentów potwierdzających zgodę na przyjęcie pojazdu do 
demontażu wraz z wszystkimi dokumentami potrzebnymi do sprzedaży pojazdu.

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81