Moduł czasu pracy

 

Moduł czasu pracy pozwala na rozliczanie i kontrolę pracowników. W tym przypadku uzupełniane są pola takie jak data, numer zlecenia, wybór grupy i czas. Pojawia się także możliwość sprawdzenia jakie karty pracy przypisane są do danego zlecenia, dzięki czemu bezproblemowo można określić osoby odpowiedzialne za wykonywane zadanie. Po uzupełnieniu wszystkich szczegółów zlecenia, należy użyć przycisku oznaczającego jako zakończone.  Moduł pokazuje również produkcje w toku i jej koszty w kwartałach.

 

Rozliczenie – umożliwia dodanie karty pracy przez pracownika. Pierwszym krokiem jest wybór daty. 

 

Następną czynnością jest wybór konkretnego zlecenia.

 

W kolejnym kroku należy zaznaczyć odpowiednią grupę.

 

 

W kolejnej rubryce pracownik wyszukuje swoje dane i zatwierdza przyciskiem „Wybierz” w celu dopisania do zlecenia.

 

 

Poniżej w zakładce „Kadry”  zamieszczone jest okno wyświetlające listę wszystkich zleceń.

 

Po dwukrotnym kliknięciu na dane zlecenie pojawia się widok przypisanych do dokumentu kart pracy pracowników.

 

W zakładce „Ewidencja czasu pracy”  istnieje możliwość oznaczenia zlecenia jako zakończone.

 

 

Ostatnie okno przedstawia listę pracowników.

 

Poniżej przedstawiony został widok dokładnych danych zlecenia.

 

Kolejne okno obrazuje produkcje w toku i jej koszty w kwartałach.

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Zgoda 14/5

60-129 Poznań

tel. 61 867 22 81