Moduł produkcji Wi-Fi

Utworzony został moduł Produkcji Wi-Fi mający  za zadanie umożliwienie kontroli przebiegu wykonywanych prac i automatyzacji tworzenia dokumentów magazynowych. Zablokowana została możliwość edytowania WZ w programie WF-MAG, ponieważ są one tworzone i odpowiednio przypisywane za pomocą kolektora. Poprzez moduł zlecenia można utworzyć nowy dokument, przydzielić do niego kontrahenta i wygenerować unikalny kod kreskowy.  Dodatkowo dzięki liście pracowników z WF-MAG istnieje możliwość tworzenia kodów także dla pracowników. Poprzez ich zeskanowanie za pomocą kolektora, utworzony zostanie dokument WZ, przypisany do danego zlecenia i pracownika, do którego należy dodawać odpowiednie towary. Procedurę tą można powtarzać wielokrotnie w zależności od potrzeb aż do momentu zamknięcia zlecenia. Zapewnia to możliwość rozciągnięcia w czasie procedury np. może być to spowodowane późniejszą dostawą odpowiednich artykułów. Wszystkie te działania pomagają w koordynacji wykonywanych zadań. 

W głównym oknie widnieją przyciski umożliwiające dodanie, edycję i usunięcie. Na pasku zadań znajdują się ustawienia, które umożliwiają połączenie z konkretnym serwerem i wybór magazynu.

 

Magazyn

Podgląd – dokumenty magazynowe, dokumenty handlowe, artykuły

 

 

 

Brak możliwości dodawania i usuwania 

 

 

 

Serwer terminali

Pozwala na wczytanie dokumentów z kolektorów danych z magazynu 

 

 

 

Moduł zlecenia

 

Procedura tworzenia zlecenia

Główne okno widoczne po włączeniu programu ukazuje widok zleceń. Pozycje mogły zostać wczytane z serwera terminali lub dodane ręcznie.

 

 

W celu dodania nowego zlecenia należy użyć przycisku „Dodaj”. 

 

Pojawia się okno zlecenia, w którym należy wybrać kontrahenta do którego jest kierowane.

Numer generowany jest automatycznie.

 

Po zapisaniu zlecenia generowany jest kod kreskowy.

 

 

Automatycznie generowane kody zapisywane są na dysku w określonym folderze. 

 

 

 

Dodawanie artykułów – tworzenie dokumentu WZ 

 

 

 

 

 

Kolejnym krokiem jest dodanie artykułów do zlecenia i utworzenie dokumentów WZ.

Czynność ta wykonywana jest za pomocą kolektora.

 

Poniżej przedstawione jest menu główne.


 

        

 

W celu dodania dokumentu zlecenia do kolektora należy zeskanować wcześniej wygenerowany kod kreskowy.

Kolejnym krokiem jest zeskanowanie kodu pracownika

– zostaje dodany jako  artykuł (4 cyfrowy nr), dzięki czemu dokumenty WZ będą dopisane do osoby dodającej towar

 

Po dodaniu artykułów pojawia się widok zakończonego zlecenia.

W celu zakończenia pracy z kolektorem należy wysłać zlecenie na serwer kolektorów. 

Wracając ponownie do widoku zleceń należy wyszukać po numerze dokument. Po dwukrotnym kliknięciu otwiera się okno podzielone na 3 elementy – w największym z nich (po lewej stronie) widać wszystkie dokumenty WZ wygenerowane dla tego zlecenia wraz ze szczegółami – numer WZ, kwota netto, brutto, osoba dodająca towar, data i godzina dodania.        

 

 

Kolejny element w oknie – znajdujący się po prawej stronie na górze pozwala na dodanie usług koniecznych do wykonania zlecenia. 

 

 

Ostatni element w oknie znajduje się po lewej stronie na dole. Po kliknięciu na dokument WZ, w tym miejscu pojawiają się pozycje w nim zawarte, ich ilość, cena netto i brutto.

 

 

 

Kod pracownika

 

Kod pracownika – lista pracowników wyświetlana jest z WF-MAG. W przypadku nowego pracownika można wygenerować dla niego kod kreskowy, niezbędny w przypadku procedury tworzenia zlecenia.

 

 

Ustawienia

W oknie startowym modułu zleceń na pasku zadań zamieszczony jest przycisk „Ustawienia” 

 

Po kliknięciu pojawia się okno umożliwiające zmianę danych dostępowych do serwera, wybór firmy i magazynu, na którym program ma pracować. 

 

 

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81