Opis rozwiązania:

Na potrzeby bardzo restrykcyjnej branży jaką jest farmacja stworzony został odzzielny model firmy odpowiadający na potrzeby przedsiębiorstw tego segmentu, takie jak: zaawansowana ewidencja stanów według numerów seryjnych i terminów przydatności. Rozwiązanie pozwala również na generowanie raportów kwartalnych xml zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia oraz faktur sprzedaży zgodnych z wymogami GIF.

 

Wdrożony model

 1. Przyjęcie produktu
  Pracownik przyjmuje towar i za sprawą nowo dodanych pól wprowadza informacje o jego kategorii, postaci, dawce, opakowaniu oraz koniecznych warunkach przechowywania. Dodatkowo wprowadze dane o podmiocie odpowiedzialnym, producenie, kraju wytwarzania czy nazwie powszechnej (użytkowej).
   
 2. Przechowywanie
  Towar trafia do magazynu gdzie przechowywany jest w sposób określony w systemie. Jeżeli zachodzi taka potrzeba produkt trafia do specjalnie wydzielonej sekcji magazynowej
   
 3. Raportowanie
  Zgodnie z wymogami ministerstwa Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne) koniecznością jest generowanie raportó kwartalnych odnośnie przechowywanych leków. 
   
 4. Fakturowanie
  Zgodnei z wymogami GIF konieczne było wdrożenie nowego modelu faktury oraz stworzenie możliwości generowanea tejże faktury. Udało się z powodzeniem wdrożyć fakkturę GIF w trzech językach: angielskim, niemieckim oraz polskim.

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81