Opis rozwiązania:

Aplikacja stworzona na potrzeby firmy złomującej Jej celem, jest odzysk odpadów ze starych, zezłomowanychsamochodów i przekazanie ich do firm recyklingowych. Pojazdy przeznaczone do demontażu są dostarczane przez klientów, lub odbierane przez firmę własnym transportem z miejsc dotychczasowego postoju. Stosowne dokumenty potrzebne do wyrejestrowania wydawane są bezpośrednio na miejscu przy odbiorze auta. Na podstawie wystawionego zaświadczenia o demontażu pojazdu właściciel dokonuje wyrejestrowania auta we właściwym wydziale komunikacji.

 

Wdrożony model:

 1. Przyjęcie pojazdu
  Klient firmy zdaje uszkodzony bądź stary pojazd przeznaczony do rozbiórki. W zamian otrzymuje on pokwitowanie,a do bazy zostaje wpisany specjalny nowo stworzony dokument - PZS (Przyjęcie Złomu Samochodowego). 
   
 2. Wzorce demontażu
  Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji każdy pojazd przeznaczony do demontażu musi zostać podzielony na mniejsze części określane procentowo wg wagi całkowitej. W związku z tym użytkownik musiałby ręcznie obliczać masę poszczególnych części. W opisywanym modelu pracę tą wykonuje system, wyręczajac użytkownika. 
   
 3. Demontaż
  Proces ten odbywa się w pełni automatycznie według wcześneij określonych wzorców demontażu. W wyniku demontażu posiadanego stanu ilościowego pojazdu otrzymuje się „x” składników, podzielonych na wartości wagowe materiałów np. guma, metale nieżelazne, żelazne, opony, płyny eksploatacyjne, szkło, tekstylia, tapicerka, tworzywa sztuczne, zużyte akumulatory.
   
 4. Wydanie złomu
  Następnym krokiem jest proces wydania złomu: zostaje podpisana umowa zakupu złomu, a wcześniej wydzielone części złomu trafiają do firmy recyklingowej. Potwierdzeniem i zwieńczeniem operacji jest wystawienie pokwitowania przyjęcia złomu.
   
 5. Zarządzanie dokumentami
  W ramach środowiska tego modelu firmy ddane zostały narzędzia umożliwiające zarządzanie oraz monitorowanie obiegu dokumentacji:
  • Automat FTP
   Narzędzie automatyzujące proces backupu danych. Specyfika branży oraz dbałość o ciągłość danych sprawia że dane wysyłane są na zewnętrzny serwer co zapobiega jej utracie i chroni je przed zdarzeniami losowymi.
  • Potwierdzenia Mail i SMS
   Prosty programik wysyłający automatycznie potwierdzenia po pomyślnym wysłaniu bazy na serwer
  • Wymiana danych z urządzeniami mobilnymi
   Aplikacja gwarantuje możliwość import zdjęć z urządzeń mobilnych oraz automatyczne podpinanie ich do bazy danych. Dodatkowo umożliwia on eksportowanie dokumentów na urządzenia mobilne.

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81