Instalacja Prestashop - instrukcja

Hosting Konto FTP Przygotowanie do instalacji Instalacja

Hosting

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać zanim rozpoczniemy proces instalacji sklepu jest dobranie usług hostingowych – serwera, który zapewniać będzie adres WWW, na którym dostępny będzie cały serwis. Wybór usług hostingowych to oczywiście sprawa indywidualna, jednak z uwagi na użycie specjalistycznych rozwiązań docelowy serwer powinien spełniać następujące wymagania: Serwer Web: Apache 1.3, Apache 2.x, Nginx lub Microsoft IIS PHP: 5.1 lub wyższy MySQL: 5.0 lub wyższy ze stworzoną bazą danych Opcjonalnie: konfiguracja PHP: ustawić parametr ‚memory_limit’ na ’64M’ oraz ‚file_max_upload_size’ na ’16M’ certyfikat SSL rozszerzenia PHP: GD, cURL, SimpleXML, SOAP dodatki: MemCached, mcrypt PHP extension

Firma eIMAG rekomenduje korzystanie z usług serwisowych firmy OVH, jednak nie jest to wymagane.

Gdy użytkownik dokona wyboru usług hostingowych powinien również określić preferowany typ hostingu – wariant usług przechowywania plików na serwerze. Poszczególne warianty zależne są od aktualnej oferty wybranego usługodawcy, jednak zazwyczaj różnią się one między sobą parametrami takimi jak:

 • maksymalna wielkość pojedynczego wysyłanego pliku
 • maksymalny transfer dzienny
 • maksymalna ilość podstron
 • typ serwera (współdzielony, dedykowany)
 • usługi dodatkowe (mail dla firm, synchronizacja z innymi systemami)

 

Wariant tychże usług należy oczywiście wybierać zgodnie z preferencjami oraz możliwościami firmy (każda dodatkowa funkcjonalność wiąże się z podniesieniem kosztów usługi).

Konto FTP

Gdy użytkownik dokona już wyboru usługodawcy oraz planu taryfowego może przystąpić do dalszej konfiguracji. Następnym krokiem jest więc konfiguracja usług ftp. Umożliwiają one komunikację serwera z użytkownikiem – wymianę plików. Serwer ftp (o ile został zakupiony wraz z serwerem) jest domyślnie skonfigurowany, ale aby ułatwić użytkownikowi komunikację i ewentualną edycję plików zaleca się zainstalowanie tzw. Klienta FTP. Program taki umożliwia automatyczne łączenie się z serwerem i nadpisywanie plików lub całych katalogów bez potrzeby użycia specjalistycznej wiedzy.

Firma eIMAG rekomenduje użycie klienta Filezilla. Aby go zainstalować należy uruchomić stronę programu: https://filezilla-project.org, lub skorzystać z serwisu do pobierania plików (np.: http://www.dobreprogramy.pl), a następnie pobrać i zainstalować program.

 

Po uruchomieniu zainstalowanego pliku na ekranie wyświetli się okno powitalne programu instalacyjnego. Za jego pośrednictwem możemy uruchomić proces instalacyjny. Kreator został stworzony tak aby ułatwić instalację nawet nowym użytkownikom komputera, więc jgo obsługa jest nieskomplikowana. Należy zatem postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Po zakończonej instalacji program będzie gotowy do użycia, co zasygnalizowane zostanie pojawieniem się programu na liście aplikacji w menu Start (dla Windows) i/lub pojawieniem się ikony na pulpicie komputera ,jeśli podczas instalacji nie odznaczono opcji „umieść ikonę na pulpicie”). W tym miejscu warto uruchomić program w celu obeznania się z jego interfejsem oraz sprawdzenia działania aplikacji.

Warto również zapamiętać lub zapisać w programie dane służące do zalogowania się do konta FTP. Dane te wysyłane są zazwyczaj w mailu po zakupieniu usług hostingu i są to:

 1. Nazwa konta FTP (zazwyczaj ftp://twojastrona.pl)
 2. Nazwa użytkownika (czasem zwana też loginem)
 3. Hasło użytkownika

 

Jeżeli nie chcemy instalować oprogramowania na naszym komputerze lub chcemy korzystać z usług Klienta na wielu urządzeniach możemy skorzystać z internetowego Klienta FTP. Opisanym poniżej przykładem takiego rozwiązania jest strona net2ftp (http://ftp.geog.uvic.ca/index.php), jednak wybór rozwiązania jest oczywiście kwestią indywidualną.

Po uruchomieniu wspomnianej strony zostanie wyświetlony formularz logowania do konta FTP: , za jego pośrednictwem należy podać:

 • nazwę serwera FTP (zazwyczaj ftp://twojastrona.pl)
 • użytkownika (nazwa użytkownika otrzymana po założeniu strony)
 • hasło
 • katalog startowy (tylko w przypadku zainstalowania plików w folderze innym niż domyślny)
 • język
 • skórka 

 

Po zalogowaniu się do konta FTP mamy możliwość dodawania, edycji czy usuwania plików na koncie. Możemy również zapamiętać dane logowania w przeglądarce, jednak jest to niezalecane.

Przygotowanie do instalacji

Zanim zostanie rozpoczęty proces instalacji oprogramowania handlowego Prestashop niezbędne jest dokonanie kilku czynności niezbędnych dla samego procesu instalacji. Pierwszym krokiem jest pobranie oprogramowania Prestashop z oficjalnej strony producenta programu

Po uruchomieniu strony głównej należy kliknąć przycisk „Pobierz za darmo”, co spowoduje przekierowanie do strony pobierania produktu. Na stronie tej należy kliknąć przycisk „Pobierz TERAZ” znajdujący się w środkowej części strony

Spowoduje to uruchomienie kreatora pobierania sklepu internetowego co zasygnalizowane zostanie poprzez pojawienie się ikony programu wraz z paskiem postępu w oknie wyszukiwarki. Po zakończeniu pobierania pliku należy rozpakować archiwum plików.

Kolejnym etapem przygotowania do instalacji programu jest połączenie się z serwerem FTP strony internetowej, na której znaleźć ma się wspominany sklep. Aby tego dokonać należy skorzystać z uprzednio zainstalowanego Klienta FTP lub Internetowego Klienta FTP. W Kliencie takim należy podać dane otrzymane w wiadomości przy zakładaniu strony WWW

Po rozpoczęciu nowej sesji należy przesłać folder zawierający oprogramowanie Prestashop, który został rozpakowany wcześniej. W tym celu w oknie Klienta FTP należy wybrać interesujący nas katalog i kliknąć „Wyślij”

W przypadku Klienta internetowego proces przesyłania folderu wygląda nieco inaczej. Po rozpoczęciu nowej sesji (równoznaczne z zalogowaniem się) należy wybrać opcję „Przyślij” znajdującą się w górnej części okna, po lewej stronie

Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie kreator dodawania plików, w którym należy określij lokalizację dodawanej aplikacji, a następnie kliknąć przycisk "Wyślij".

Kolejnym niezbędnym do wykonania etapem przygotowawczym jest konfiguracja bazy danych. Większość serwisów hostingowych automatycznie tworzy bazę danych klienta, która może zostać wykorzystana na potrzeby sklepu Prestashop. Jednak jest to niezalecane w przypadku gdy witryna zawierająca sklep posiada również zainstalowane dodatkowe oprogramowanie (np. Wordpress, Joomla). Wówczas zaleca się skonfigurowanie osobnej bazy danych przeznaczonej tylko i wyłącznie dla sklepu internetowego. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć konfliktów między aplikacjami wykorzystującymi bazę i zmniejsza ryzyko utraty danych lub awarii strony.

Aby zarządzać bazami danych należy zalogować się do usługi php MyAdmin przy pomocy parametrów otrzymanych w wiadomości e-mail po założeniu konta

Po zalogowaniu się zostanie wyświetlone główne okno konfiguracji, w którym z górnego paska narzędzi należy wybrać opcję „bazy danych”

Po jej wybraniu zostanie wyświetlone okno zarządzania bazami danych, w którym utworzyć można bazę. Służy do tego sekcja „utwórz nową bazę danych”, w której należy wpisać nazwę bazy oraz kliknąć przycisk „Utwórz”. Nazwa jest oczywiście dowolna, jednak sugerowana nazwa bazy to „prestashop”. Po dodaniu bazy danych zostanie ona wyświetlona na liście baz w tym samym oknie, poniżej opisywanej sekcji

Instalacja

Proces instalacji rozpoczyna się od wpisania adresu URL sklepu, na który został przesłany folder zawierający pliki instalatora. Po wpisaniu adresu WWW należy kliknąć klawisz „Enter”. Spowoduje to otwarcie kreatora instalacji oprogramowania Prestashop. Pierwszym krokiem jest wybór języka instalacji

Język dobierany jest automatycznie, jeżeli jednak z jakichś względów tak się nie stanie wówczas z angielskojęzycznej strony wybrać należy „Continue instalation in:”, a następnie opcję „polish”. Następnie należy kliknąć przycisk „Następny”.

Następnym krokiem procesu instalacji jest proces licencyjny. W zakładce tej należy zapoznać się z regulaminem korzystania z platformy handlowej Prestashop

Po zapoznaniu się z postanowieniami umowy licencyjnej należy zaznaczyć opcję „Zgadzam się z powyższymi warunkami”. Jest to proces niezbędny w celu kontynuowania instalacji. Po zaznaczeniu tej opcji można kliknąć przycisk „Następny”.

Kolejnym krokiem jest podanie podstawowych danych konfiguracyjnych. W ttym celu w nowo wyświetlonej zakładce użytkownik musi podać nazwę sklepu, kraj, dane personalne oraz dane dostępowe służące do zalogowania się w panelu administracyjnym sklepu

Po zakończeniu procesu wprowadzania danych podstawowych sklepu należy kliknąć przycisk „Następny”. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisywanych danych, gdyż część z nich nie może zostać zmieniona po uruchomieniu sklepu.

Po wprowadzeniu danych podstawowych należy określić parametry konfiguracyjne serwera. W tym celu, w następnym kroku należy wprowadzić podstawowe parametry serwera na którym instalujemy oprogramowanie

Na karcie należy zatem podać nazwę serwera bazy danych zawierającego uprzednio stworzoną bazę danych dla sklepu internetowego. Dodatkowymi parametrami są nazwa bazy danych, nazwa użytkownika bazy oraz hasło do bazy danych, które określone zostały w procesie tworzenia bazy.

W tym miejscu można również skorzystać z domyślnej bazy danych założonej podczas tworzenia strony WWW, należy jednak pamiętać że takie rozwiązanie może powodować problemy szczególnie gdy witryna posiada dodatkowo zainstalowane oprogramowanie korzystające z bazy danych.

Jeżeli wprowadzone dane mogą być niepoprawne można w tym miejscu skorzystać z opcji „Przetestuj połączenie z bazą danych”. Jeżeli dane okażą się poprawne zostanie zaprezentowany komunikat „Połączono z bazą danych” oraz będzie można kontynuować proces instalacji.

Po wybraniu następnego kroku system automatycznie rozpocznie instalowanie składników sklepu internetowego Prestashop

Ważna jest aby w czasie pracy instalatora nie obciążać zbytnio komputera oraz nie wyłączać aktywnej karty czy przeglądarki internetowej. Z uwagi na stopień złożoności proces instalacji składników sklepu może zająć parę minut.

Po zakończeniu powyższego procesu w głównej części okna instalatora zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu instalacji. Na tej samej stronie przypomniane zostaną również dane potrzebne do zalogowania użytkownika w panelu administracyjnym Prestashop: login oraz hasło, wraz z opcją wyświetlenia hasła oraz wydrukowania danych

Jednak zanim możliwe będzie zalogowanie się w sklepie należy usunąć folder install. Aby tego dokonać należy logując się przez FTP usunąć katalog z serwera. Od tego momentu proces instalacji jest zakończony, a sklep gotowy do działania!

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81