Nowoczesny system B2B dla WF-Mag

 

abStore B2B to narzędzie dedykowane dla firm obsługujących sprzedaż hurtową. Za jego pomocą użytkownik może przygotowywać oferty indywidualne dla różnych kntrahentów, bądź ich grup. Co najważniejsze przekazuje on wszystkie parametry bezpośrednio z WF-Maga dzięki czemu możliwa jest pełna synchronizacja w zakresie grup cenowych, kontrahentów, katalogów, promocji czy towarów.

Co istotne dla nowych użytkowników aplikacja posiada niemal identyczny interfejs jak ten znany klientom wykorzystującym w codziennej pracy abStore B2C dodając jedynie nowe funkcjonalności w menu. Sprawia to że system jest niezwykle intuicyjny i łatwy w opanowaniu nawet dla nowych użytkowników. 

 

Funkcje:

Obsługa wielu magazynów

Aby relacja biznesowa była skuteczna istotny jest aby kontrahent miał stały dostęp do asortymentu magazynowego w możliwie jak najbliższej lokalizacji. Aby to zapewnić platforma B2B powinna mieć możliwość obsługi wielu magazynów dla danej firmy oraz odpowiedniego ich wyświetlania w Panelu Klienta. Platforma abStore B2B daje możliwość publikacji oferty z wielu magazynów wspierając tym samym płynności relacji.

 

Wiele kont kontrahenta

Każdy klontrahent zarejestrowany na platformie abStore B2B uzyskuje możliwość zarządzania kontami. W ten sposób ma on możliwość utworzenia wielu subkont dla pracowników w ramach jednego głównego konta kontrahenta. Dzięki personalizacji kont ma on pełną kontrolę nad tym kto i kiedy składa zamówienia oraz do jakich funkcji w systemie ma dostęp.

 

Personalizacja ofert

W czasie pracy z kontrahentami często zachodzi potrzeba personalizacji oferty oraz dostosowania jej do wymogów kontrahenta. Platforma business to business od asseco wapro daje możliwoś cnie tylko indywidualziacji warunków cenowych, ale również modyfikacji treści oferty, wybranych towarów czy późniejszą negocjację cen z kontrahentem. 

 

Transfer cenników indywidualnych

Oporogramowanie umożliwia pełną integrację cenników indywidualnych wynikających z polityki handlowej zdefiniowanej w systemie magazynowo sprzedażowym WF-Mag. Zapewnia ona elastycznośc relacji oraz zachowanie spójnej polityki cenowej firm we wszystkich kanałach sprzedażowych z jakich może korzystać nasz partner. 

 

Informacje o fakturach

System automatycznie gromadzi komplet faktur oraz informacji o  nich pobieranych bezpośrednio z WF-Mag. Pozwala to na bieżące śledzenie historii zakupów, wraz z kwotami zakupu towarów oraz pobierać faktury w formacie PDF. Tak zebrane informacje handlowe dotyczące partnerów zapewniają pełną kontrolę nad bieżącymi transakcjami.

 

Informacje o rozrachunkach

Kontrahenci wykorzysujący w codziennej pracy system WAPRO mogą na bieżąco śledzić wszelkie informacje dotyczące rozrachunków. Pełna dwukierunkowa synchonizacja oznacza, że gdy zostaną zmienione dane dotyczące rozrachunków w aplikacji magazynowej Klient ujży tą zmianę w swoim panelu B2B.

 

Obsługa wielu jednostek

Dobre oprogramowanie sprzedażowe powinno odznaczać się uniwersalnością. W tej dziedzinie system B2B gwarantuje obsługę wielu jednostek walutowych. Dzięki temu możliwa jest szybsza obsługa zamówień oraz przede wszystkim dokonywanie transakcji na terenie unii europejskiej w nieskomplikowany sposób. 

 

Ergonomia

Wygoda użytkowania jest jednym z kluczowych aspektów które mają bezpośrednie przełożenie na popularność danego systemu oraz w efekcie jego sprzedaż. W związku z tym istotne jest aby wszelkie procesy dla użytkownika platformy były możliwie proste. Firma ASSECO mając na uwadze potrzeby użytkowników stworzyła prosty mechanizm składania zamówień i wyszukiwania produktów.

 

Obsługa limitów kupieckich

Przestrzeganie założeń oraz umów świadczy o profesjonalności sprzedawcy. Aby było to możliwe potrzebne są odpowiednie mechanizmy kontrolne. Jednym z nich jest obsługa limitów kupieckich, która gwarantuje nieprzekraczalnośc limitu nieuregulowanych płatności dla kontrahentów figurujących w bazie WF-Mag. 

 

Integracja zwrotna zamówień

Platforma abStore B2B gwarantuje możliwość integracji zwrotnej zamówień co oznacza możliwość wprowadzania zmian w realizowanych zamówieniach bez obaw o błędne parametry sprzedaży. Zapobiega to ręcznemu obliczaniu nowych warunków transakcji eliminując przy tym potencjalne błędy ludzkie w edycji parametrów.

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81