Automatyczne wystawianie zamówień między firmami

 

Moduł pozwala na automatyczną wymianę zamówień między dwiema firmami bez czasochłonnego importu i eksportu dokumentów. Funkcja umożliwia przetwarzanie bieżących zamówień od odbiorców w Firmie 1 na zamówienia do dostawców i ich automatycznie przekazanie do Firmy 2. Firma 2 na postawie zamówienia wystawia fakturę na przesłane zapotrzebowanie Firmy 1. Daje także możliwość ustalenia i wprowadzenie ceny, która ma występować na dokumencie sprzedażowym. Funkcja jest o tyle elastyczna, że daje możliwość zmiany wartości oddzielnie przy każdym z artykułów w rozróżnieniu na walutę PLN i EUR. Dostosowanie ceny może następować poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę lub obniżenie o podaną wartość procentową.

Za pomocą dodatkowych funkcji, po zaznaczeniu dokumentów z wprowadzonymi zmianami, możliwe jest stworzenie zamówienia dla dostawców. Pozycja zostaje wygenerowana z uwzględnieniem wcześniej wprowadzonych modyfikacji cen. W  celu zakończenia procesu pozostaje jedynie wystawić fakturę za zlecenie na towary. Moduł automatycznie sprawdza jakie waluty zostały wprowadzone i jeżeli przy artykułach występuje jednocześnie EUR i PLN powstają dwa dokumenty.

Funkcje dodatkowego modułu znacznie ułatwiają i przyspieszają procesy zmiany danych na zamówieniu jego status a także generowanie faktur.

 

 

 

 

 

 

Proces fakturowania zamówień od dostawców

Aby rozpocząć proces fakturowania należy w systemie WF-Mag przejść do „Zamówień”

 

 

Ukazuje się lista – po lewej stronie konieczne jest zaznaczenie filtra „od odbiorcy”.

 

 

Z listy zamówień poprzez dwukrotne kliknięcie wybranej pozycji włącza się okno edycji , widoczne są zawarte w nim artykuły.

 

 

Zaznaczając konkretny towar należy kliknąć „Operacje”  następnie „Ustawienie ceny do dostawcy” .

 

 

 

Pojawia się okno umożliwiające zmianę cen – będą to ceny widoczne na zamówieniu dla dostawcy.  Zawarte zostały opcje pozwalające na obniżenie kwoty o konkretną wartość lub o wskazany procent w walucie PLN lub EUR. Po wpisaniu danych należy użyć przycisku „Oblicz” a następnie „Zapisz”.  Procedurę tą można ustalić oddzielnie do każdej z pozycji zawartej w zamówieniu.

 

 

 

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie zamówień (przygotowanych do wysłania do dostawcy) za pomocą checkboxa znajdującego się koło numeru.

 

 

Poprzez kliknięcie przycisku „Operacje”, znajdującego się na  dole okna, uruchomiona zostaje lista możliwych funkcji – za pomocą opcji „Zrób zamówienie na…” utworzone zostaje zamówienie do dostawcy.

 

 

Zamówienie zostało stworzone, aby je zobaczyć należy wybrać, z listy po lewej stronie okna, filtr „do dostawcy”.  Widok przedstawia powstałe dokumenty.

 

 

W celu stworzenia faktury z wygenerowanego zamówienia klikając prawym przyciskiem myszy, na wybrany dokument, pojawia się lista – należy wybrać „Operacje dodatkowe” à „Wygeneruj fakturę na…”. W przypadku gdy ceny ustalone były w EUR i PLN wystawione zostają dwie faktury z podziałem na waluty.

 

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Zgoda 14/5

60-129 Poznań

tel. 61 867 22 81