Dokumentacja WAPRO API

(Integracja WF-Mag z dowolnym systemem e-sklepowym)


Wapro API jest wielofunkcyjnym narzędziem umożliwiającym komunikacje oprogramowania WF-MAG z dowolnym systemem informatycznym klienta.
Rozwiązanie to znacznie zmniejsza czas pracy związany z unifikacją bazy danych firmy do jednego programu. Za pomocą modułu możliwa jest szybka i prosta wymiana danych z dowolnym oprogramowaniem klienta bez konieczności dodatkowego eksportowania i importowania bądź konwersji formatów plików.
W celu pokazania działania narzędzia WAPRO API poniżej przedstawione są dwa przykłady synchronizacji danych – pobranie wybranego kontrahenta i artykułu.
Aby umożliwid udostępnienie artykułu należy w oknie „Edycja artykułu” w zakładce „Sklep internetowy, inne systemy” zaznaczyd opcje „dostępny w B2C i w B2B” i „Artykuł aktywny w systemach zewnętrznych”. Warianty te są konieczne do określenia – bez tego artykuły nie zostaną przesłane do innego oprogramowania.

 

 

Poniżej umieszczony obrazek wykorzystany zostanie w celu zobrazowania komunikacji WAPRO API. Okno „Edycja artykułu” umożliwia wpisanie danych towaru, konieczne jest uzupełnienie pól oznaczonych czerwoną gwiazdką.

 

 

Za pomocą przycisku „Pola dodatkowe” istnieje możliwośd dodania dodatkowych informacji powiązanych z artykułem, które również będą synchronizowane.

 

 

Narzędzie WAPRO API zapisuje wprowadzone dane za pomocą protokołu SOAP.

 

 

 

Podobnie procedura wygląda przy wysyłaniu danych kontrahenta. W oknie „Edycja kontrahenta” uzupełnione muszą byd pola oznaczone czerwoną gwiazdką.

 

 

Tak jak w przypadku artykułów przy kontrahentach również dostępne jest okno „Pola dodatkowe” gdzie możliwe jest uzupełnienie dodatkowych informacji.

 


Na poniższych ekranach przedstawione są pobrane dane – przy odpowiednim parametrze znajduje się pozycja wpisana wcześniej w WF-MAGu.

 

 

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

tel. 61 867 22 81