Aktualne wersje programów

 

WF-Mag WAPRO JPK WF-Mag Mobile 2 WF-Fakir WF-GANG WF-KaPeR WF-bEST WF-Aukcje

 

WF-Analizy WF-Fakturka

 

 

WF-Mag   Do góry

Zmiany w wersji 8.20.0 (wydanie 2) (11.10.2016)

OGÓLNE:

 • Poprawiono wydruk oferty handlowej, wydruk pobierał dla wszystkich pozycji nazwę ostatniej pozycji z dokumentu.
 • Rozszerzono funkcję pobierania danych z GUS o pobieranie podmiotów zarejestrowanych jako osoby fizyczne dostępne publicznie np. Kancelarie notarialne.
 • Zabezpieczono program przed zawieszaniem się w trakcie realizacji zamówienia i wybraniem klawisza F10 w polu edycji ilości.
 • Zoptymalizowano czas związany z zainicjowaniem transakcji na terminalach eService oraz FirstData.
 • Dodano funkcję wysłania raportu dobowego (tzw. paczki) z programu do operatora dla terminala eService.

 

Zmiany w wersji 8.20.0 (03.10.2016)

PLATFORMA ABSTORE:

 • Dodano synchronizację zwrotną zamówień dla abStore B2C.

OGÓLNE:

 • Dodano możliwość pobrania definicji procedury składowanej w oknie definicji operacji dodatkowej (procedura nie może być zaszyfrowana).
 • Dodano możliwość transferu zdjęć do konsoli administracyjnej WF-Mag Mobile.
 • Dodano pod prawy przycisk myszy na liście szczegółów na zakładce pozycje (w dok. magazynowych/handlowych) opcję Lista powiązanych pozycji.
 • Dodano sortowanie na oknie pozycji zamówienia / dok. magazynowego / dok. handlowego wg nazwy i nazwy c.d.

ASORTYMENT:

 • Dodano automatyczne skalowanie zdjęć na liście szczegółów.
 • Dodano wyświetlanie nazwa + nazwa c.d. w nagłówku okna edycji artykułu.
 • Dodano możliwość wprowadzania jednakowej nazwy indywidualnej, indeksu indywidualnego oraz uwag dla zaznaczonych towarów w dodawaniu cennika indywidualnego dla grup cenowych.
 • Dodano znacznik "Aktualizuj istniejące definicje cenników" na oknie kopiowania cennika pomiędzy grupami cenowymi kontrahenta.
 • Dodano w pliku eksportu kategorii wielopoziomowych do Excela kolumnę prezentującą pełną nazwę kategorii wielopoziomowych wynikającą z zagnieżdżeń kategorii.

ZLECENIA SERWISOWE:

 • Dodano w uprawnieniach możliwość zablokowania edycji zamkniętych zleceń serwisowych.
 • Odblokowano pole Odebrał w trakcie tworzenia dokumentu RW z poziomu zleceń serwisowych.

KONTRAHENCI:

 • Dodano możliwość kasowania zaznaczonych zapisów w programie lojalnościowym dla wybranego kontrahenta.
 • Dodano możliwość przejścia na stronę weryfikacji kontrahenta w systemie VIES z przekazaniem numeru NIP w celu wykonania wydruku z weryfikacji.

ZAMÓWIENIA:

 • Dodano parametr pozwalający wyliczać marżę zamówienia względem ostatniej ceny zakupu.

GNIAZDA ROZSZERZEŃ:

 • Dodano zmienną do zapisu $NumerDokHan na formularzu dokumentu handlowego.(Prestiz Plus)
 • Dodano zmienną do zapisu $NumerDokMag na formularzu dokumentu magazynowego. (Prestiz Plus)
 • Dodano gniazdach formatki artykułu XGA0 zmienną $IdJednMagazynowania OUTPUT, pobierający wartość z kontrolki wyboru jednostki. (Prestiz Plus)

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE:

 • Dodano integrację z terminalem płatniczym Ingenico ICT 220 dostarczanym przez eService.
 • Dodano integrację z terminalem płatniczym Ingenico ICT 220 dostarczanym przez FirstData.

 

Zmiany w wersji 8.11.4 (01.09.2016)

OGÓLNE:

 • Dodano na liście dokumentów magazynowych, handlowych i zamówień kolumnę Z w liście szczegółów. Prezentuje ona informację jaki typ ceny został użyty na pozycji (M-modyfikowana ręcznie, K- kartotekowa, G-cena z cennika grupowego, I-Indywidualna, P-promocyjna).
 • Rozbudowano funkcję sprawdzania dokumentów niezatwierdzonych, tak że w przypadku wykrycia dokumentu, który ma nagłówek a nie ma pozycji i został utworzony przez bieżącego użytkownika jest automatycznie kasowany.
 • Rozdzielono uprawnienie na kasowanie zamówień zwykłych i z bufora.
 • Poprawiono drukowanie kolumny Nazwa c.d. artykułu na wydruku dokumentu MM.
 • Dodano skrót klawiszowy F3 do opcji Ilość kopii na oknie wydruków dokumentów.
 • Dodano automatyczne odliczanie ile pozostało znaków do wpisania w trakcie wprowadzania treści wiadomości SMS.

CRM:

 • Dodano nowy parametr użytkownika Czas okna przypominania - pozwala określić ile ma się wyświetlać okno przypominania o zadaniu w sekundach.
 • Dodano nowy parametr firmy Kontrola ustawiania przypominania - pozwala on określić w trakcie dodawania zadania wymuszenie przypominania o zadaniu.

KONTRAHENCI:

 • Dodano obsługę nowego API pobierania danych z GUS.
 • Dodano automatyczne ustawianie się w polu NIP po uruchomieniu okna pobierania danych z GUS.
 • Dodano zakładkę z listą szczegółów historią zleceń serwisowych danego kontrahenta.

ASORTYMENT:

 • Dodano prezentowanie nazwy c.d. na oknie przeglądarki zdjęć.
 • Zmodyfikowano działanie programu w zakresie importu towarów z pliku CSV. Jeśli wyłączony jest parametr generowania kodu kreskowego to zdublowany kod kreskowy jest czyszczony, jeśli parametr jest włączony to zostaje wygenerowany nowy kod kreskowy dla danej pozycji.
 • Dodano komunikat informujący o zakończeniu procesu wczytywania danych z pliku.
 • Dodano możliwości przypisywania daty ważności i serii zapamiętanej w buforze kolektora do remanentu.

DOKUMENTY HANDLOWE:

 • Dodano filtr Utworzone z zamówień WF-Aukcje - pozwala wyświetlić dokumenty, które były realizowane z zamówień pochodzących z transakcji Allegro.
 • Dodano w liście szczegółów (także w dokumentach magazynowych) nową zakładkę Dok. oryginalny/korekty prezentujący powiązane dokumenty.

DOKUMENTY FINANSOWE:

 • Dodano filtr na pole opis pozycji dokumentu finansowego.

GNIAZDA ROZSZERZEŃ:

 • Dodano zmienną $Odebral na formularzu dokumentu magazynowego. (Prestiż Plus)
 • Dodano skryptowanie operacji dodatkowych powiązanych z gniazdem. (Prestiż Plus)

TABELE DODATKOWE:

 • Dodano możliwość wyświetlania tabel zarówno z pozycji jak i z nagłówka na liście tabel widocznej z poziomu edycji dokumentu. Np. edytując zamówienie można uruchomić tabele dla pozycji zamówienia oraz dla tabeli powiązanej z nagłówekiem zamówienia.(Prestiż Plus)
 • Dodano możliwość określenia tabeli jako techniczna (nie wyświetlana dla użytkownika) - pozwala to ukryć na liście tabele techniczne, które służą np. przechowywaniu wartości tymczasowych dla dodatkowych formularzy. Opcja pozwala zwiększyć czytelność list tabel dodatkowych dla użytkownika.(Prestiż Plus)

WYDRUKI:

 • Dodano możliwość ukrycia na wydruku Faktura VAT WDT - wzór własny - polsko - angielski kursu waluty.

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE:

 • Dodano integrację z terminalem płatniczym Ingenico ICT 220 dostarczanym przez Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

 

 

 

WAPRO JPK   Do góry

Zmiany w wersji 8.20.0 (03.10.2016)

 • Informacja z ewidencji VAT (JPK_VAT) zmieniono ekran przeglądania zaimportowanych informacji z ewidencji VAT obecnie dane prezentowane są w układzie zgodnym z aktualnym wzorem deklaracji VAT;
  Obecny widok upraszcza kontrolę merytoryczną pobranych danych przed wysłaniem.

 

Zmiany w wersji 8.11.6 (21.09.2016)

 • W programie dodano wewnętrzne procedury, które dostosowują importowane dane do wymagań schematów JPK. Dodane zostały procedury usuwające z importowanych danych JPK_VAT znaki specjalne, z Nazwy kontrahenta oraz Adresu.
  Znaki specjalne są niewidoczne dla użytkownika. Powstają w polach tekstowych w wyniku formatowania treści, często również pojawiają się w programach w danych importowanych z zewnętrznych aplikacji. Dotychczas były one dozwolone w programach Asseco WAPRO, natomiast są niedozwolone w plikach JPK i powodują błędy walidacji.

 

Zmiany w wersji 8.11.4 (24.08.2016)

 • Wysyłanie elektroniczne do Urzędu Skarbowego przygotowanych plików XML. W tym kolejne kroki:
  • Przygotowanie danych do wysłania
  • Wysyłanie danych
  • Odbieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru wysłanych plików XML. W tym:
   • Pobieranie UPO
   • Podgląd UPO
   • Wydruk UPO
 • Dodano możliwość definiowania podstawowych parametrów pracy programu;
 • Dodano operację walidowania danych

 

Zmiany w wersji 8.11.2 (01.07.2016)

 • Import danych z baz danych programów:
  • WF-FaKir dla Windows – księgi rachunkowe, ewidencja VAT, wyciągi bankowe
  • WF-KaPeR dla Windows – podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencja VAT
  • WF-Mag dla Windows – rejestr faktur VAT, obrót magazynowy
 • Zapis zaimportowanych danycgh w bazie danych programu
 • Importowane dane zapisywane są w kontekście firmy, z której zostały pobrane
 • Ekspor danych do plików XML, których struktura logiczna jest zgodna ze schematami JPK w wersji 1-0.
 • Wbudowane ułatwiające pracę kreatory importu oraz eksportu danych

 

 

 

WF-Mag Mobile 2   Do góry

Zmiany w wersji 8.20.0.2 (07.10.2016)

 • W wersji Android
 • Poprawiono replikację na urządzeniach Samsung z Androidem 4.0.3 – 4.0.4

 

Zmiany w wersji 8.20.0 (03.10.2016)

 • OSTRZEŻENIE:
  Wersja 8.20.0 wymaga do poprawnej pracy aktualnej wersji programu WF-Mag (8.20.0 lub wyższej)
 • W wersji Android
 • Zdjęcia w ankiecie
  • Umożliwienie przesłania wizualizacji pracy naszego przedstawiciela handlowego, znacząco zwiększa możliwości analizy środowiska jego pracy i ma zastosowanie w wielu procesach biznesowych.
  • Monitorowanie wystawy produktów własnych czy konkurencji, umiejscowienia ich na półce, to tylko niektóre możliwości zastosowania.
  • Funkcja umożliwia wykonanie zdjęcia podczas przeprowadzanej wizyty lub w ankiecie pracowniczej. Zdjęcie dodaje się w formie odpowiedzi na pytanie zadane w ankiecie. Po aktywacji dodatkowego parametru możliwe jest również dołączenie pliku z galerii urządzenia mobilnego. Zdjęcie po wykonaniu, jest umieszczane na karcie pamięci i automatycznie kompresowane podczas wysyłki, by znacząco nie obciążać bazy mobilnej oraz transmisji danych.
 • Dodano możliwość usuwania zatwierdzonych ankiet
 • Zdjęcia produktów
  • Funkcjonalność umożliwia prezentację produktów, automatyzując proces przesyłania zdjęć na urządzenie mobilne.
  • Zdjęcia z WF-Mag są transferowane do Konsoli zarządzającej. Domyślnie zdjęcia na urządzenie nie są pobierane. W parametrze można ustawić pobieranie zdjęcia domyślnego lub transfer wszystkich zdjęć. Zdjęcie jest dostępne w liście artykułów i jest to pierwsze domyślne zdjęcie z WF-Maga. Po wyborze tego zdjęcia zostanie wyświetlone na pełnym ekranie, przesunięcie ekranu w lewo umożliwia przejście do kolejnych zdjęć.
  • W karcie produktu dostępna jest galeria zdjęć. Każde zdjęcie można powiększyć wybierając z listy. W tym elemencie również jest możliwe przechodzenie do następnego zdjęcia przesuwając ekran w lewo.
 • Aktualizacja zabezpieczeń związana z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa implementacją interfejsu X509TrustManager
  • Aktualizacja zabezpieczeń.
 • Ukrycie kolumny rabat na wydruku oferty
  • Dodatkowy parametr wydruku ukrywającego rabat dla dokumentu oferta.
 • W wersji Android / Win / PDA
 • Dodano obsługę symbolu magazynu do raportowania dla dokumentów handlowych
  • Maska numeracji dokumentów handlowych faktura oraz paragon, została rozszerzona o możliwość umieszczenia magazynu użytkownika, oznaczonego magazynem do raportowania w Konsoli zarządzającej.
 • Dodano obsługę blokad założonych na płatnika, blokuj obrót magazynowy oraz blokownie sprzedaży w zależności od przekroczonych terminów płatnika.
  • Blokada płatnika w zakresie przekroczonych rozrachunków lub ręcznie wprowadzona blokada obrotu zablokuje wszystkich powiązanych z nim kontrahentów. W przypadku braku przypisania płatnika do obsługiwanego handlowca przypisanie zostanie utworzone automatycznie.
 • W wersji Win / PDA:
 • Ulepszono ekran główny
  • Nowy layout – ikony, tło, rozmieszczenie.
 • Konsola zarządzająca:
 • Obsługa zastępstw handlowców
  • Planowane urlopy, jak również zdarzenia nieplanowane jak zwolnienia handlowców, teraz w prosty sposób można obsłużyć za pośrednictwem Konsoli zarządzającej.
  • Funkcja umożliwia czasowe przepisanie obsługiwanych kontrahentów jednemu lub kilku zastępującym handlowcom.
  • Zastępstwo możemy wprowadzić przez kartotekę kontrahentów lub w karcie obsługi użytkownika.
  • W kartotece kontrahentów istnieje możliwość przypisania zastępstwa dla obsługiwanego handlowca, do obsługi wskazanego kontrahenta.
  • Zastępstwo możemy zaplanować na datę przyszłą, mechanizm integracyjny automatycznie przypisze w ustalonym zakresie dat, wybranych kontrahentów oraz odpisze ich po upłynięciu wskazanego terminu. Lista zastępstw zawiera historię wszystkich skonfigurowanych wcześniej zastępstw. W kartotekach pracowników zastępstwa możemy przypisać grupowo, oznaczając kontrahentów z listy wg. wybranego kryterium filtrowania oraz wykorzystując zaznaczenie wszystkich z aktualnie widocznej listy.
  • Funkcjonalność jest rozwinięciem ręcznego sterowania przydzielaniem kontrahentów, wymaga wyłączenia parametru „32 – Automatyczne przypisanie kontrahentów do pracowników”, które polega na przenoszeniu relacji handlowiec - kontrahent z systemu centralnego.
 • Mapy tras mobilnej floty przedstawicieli
  • Planowane oraz przebyte trasy są prezentowane na mapach, umożliwiając wizualną weryfikację i optymalizację przemieszania pracowników. Podgląd mapy jest dostępny w dwóch miejscach systemu, wywoływanym z menu „Kontrola PH”:
  • Trasówki – mapa generowana jest na podstawie planowanej trasówki, przedstawia dane geolokalizacyjne kontrahentów rozmieszczone na mapie. Niezbędny jest wcześniejszy odczyt lokalizacji kontrahenta, kontrahenci bez określonych współrzędnych będą pominięci w rysowaniu mapy.
  • Przegląd wizyt – w tym wypadku mapa jest generowana na podstawie punktów odbytych odwiedzin, z uwzględnieniem kolorowania miejsc zgodnych z lokalizacją kontrahenta.
  • Generowane mapy wymagają dostępu do Internetu.
 • Sortowanie kontrahentów po polach dodatkowych w konsoli zarządzającej
  • Pola dodatkowe mogą być istotnym kryterium wyboru kontrahentów. Obecnie można je zastosować również podczas filtrowania oraz przypisania do handlowców mobilnych.
 • Cały proces integracji jednym przyciskiem
  • Dodano przycisk wykonujący obie akcje integracji wysyłkę i pobranie statusów potwierdzeń, zabezpieczając sytuację niepotwierdzonych dokumentów. Poprawiono proces odświeżania dat po wykonanych akcjach integracji automatycznych.
 • Mechanizmy synchronizacji:
  • Automatyczne wykrywanie zmian zainstalowanego komponentu Java podczas konfiguracji.

 

 

 

WF-Fakir   Do góry

Zmiany w wersji 8.20.0 (03.10.2016)

 • e-Bank
 • Definicja importu wyciągów bankowych
  • dodano kreator definicji schematów wyciągów bankowych. Kreator podpowiada dla wybranego banku domyślne ustawienia.
   • import wyciągów bankowych:
    • dodane zostało automatyczne rozpoznawanie znaku końca linii a z definicji pliku importu usunięty został rodzaj końca linii
    • dodano kreator importu wyciągów bankowych. Od wersji 8.20.0 wyciągi bankowe można importować tak jak dotychczas przy pomocy modułu Magik lub zdecydowanie wygodniej, przy pomocy dedykowanego kreatora. Kreator poza importem wyciągu umożliwia wybór niezidentyfikowanego po numerze rachunku bankowego kontrahenta, dodawanie do kontrahenta nowego numeru konta. Po zakończonym imporcie, powiązanie operacji finansowych wyciągu z odpowiednimi rozrachunkami.
   • Lista - wyciąg bankowy - dodano możliwość wyświetlania listy w kontekście firmy;
 • Moduł Kasa - na formatkach dokumentów KP oraz KW dodano pole wyświetlające aktualny stan kasy;
 • Dekretowanie - usprawniono księgowanie symetrycznych, dwustronnych dekretów co zdecydowanie ułatwia księgowanie rozchodów walut na kontach magazynu walut.
 • Plan kont - dodano możliwość zapisywania nazw kont w wielu językach. Opisy takie można opcjonalnie umieszczać na wydrukach i zestawieniach opartych o plan kont;
 • Raporty użytkownika - zmodernizowano działanie funkcji ODT(), OCT(), SDT(), SCT(). W numerach kont można stosować maski kont tzn stosować jako argumenty tych funkcji znaki globalne: * oraz ?.Umożliwia to np. obliczać w prosty sposób obroty zespołów oraz kategorii kont.
 • Domyślne definicje sprawozdań (bilanse, rachunki zysków i strat oraz sprawozdania F-01)::
  • dostosowano domyślne formuły obliczeniowe sprawozdań do zmienionego, domyślnego planu kont;
  • dodano domyślne definicje formuł obliczeniowych do sprawozdań F-01;
 • Wydruki
  • nowy wydruk Raport kasowy - w module kasa dodano nowy wzór raportu kasowego (CR)
  • nowy wydruk dokumentu KP - w module kasa dodano nowy wzór dokumentu KP (CR)
  • nowy wydruk dokumentu KW - w module kasa dodano nowy wzór dokumentu KW (CR)

 

Zmiany w wersji 8.11.4 (01.09.2016)

 • Deklaracje VAT - w programie dodano nowe wzory deklaracji VAT:
  • VAT-7 wzór 17
  • VAT-7K wzór 11
  • VAT-7D wzór 8
 • Przeglądarka rejestrów VAT - rozbudowano filtr "według wzoru deklaracji VAT-7" o nowy wzór deklaracji;
 • Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4
 • W trakcie dodawania lub edycji zapisu w rejestrze, w dokumencie dodano możliwość oznaczania zapisu tym znacznikiem
 • Dodano możliwość oznaczania zapisu wyżej wymienionym znacznikiem bezpośrednio w oknie rejestru VAT
 • Rozbudowano filtr F8 w oknie przeglądarki rejestru VAT o nowy warunek dotyczący wyżej wymienionego znacznika

 

Zmiany w wersji 8.11.2 (30.06.2016)

 • WF-FaKir dla Windows w wersji 8.11.2 został przystosowany do ewidencjonowania danych finansowo - księgowych od daty 1 lipiec 2016, zgodnie z wymaganiami schematów Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz do współpracy z programem WAPRO JPK. Opis zmian znajduje się w pomocy do programu, w punkcie: „JPK - przystosowanie programu”.
 • Grupowa zmiana konta księgowego - w okno przeglądarki księgi głównej wg kont dodano operację grupowej zmiany konta księgowego.
 • Uprawnienie do grupowej zmiany kont - dodano uprawnienie grup użytkowników do grupowej zmiany kont księgowych. Znajduje się ono: Uprawnienia | Sekcja: Księga główna | Przeglądanie | Wg kont | Zmiana konta księgowego. Domyślnie wartość parametru ustawiona jest na NIE;
 • Aktualizacja rozrachunków zgodnie z listą zmian kont na przełomie roku - na formatce tworzenia BO w nowym roku obrotowym dodano nową funkcję o nazwie Aktualizacja rozrachunków zgodnie z listą zmian kont na przełomie roku
  Funkcja powinna zostać użyta, gdy w definicji zmiany planu kont na przełomie roku uczestniczą konta rozrachunkowe. Wykonanie tej operacji umożliwi rozliczanie rozrachunków pochodzących z różnych lat obrotowych, dla których istnieją księgowania na różne konta księgowe. Operacja aktualizacji rozrachunków, uwzględnia wszystkie listy zmian planu kont dla wcześniejszych lat obrotowych (jeżeli istnieją w systemie). Aktualizację należy wykonać powtórnie, jeżeli w poprzednich latach obrotowych nastąpi księgowanie na konta rozrachunkowe związane ze zmianami w planie kont. Operację można powtarzać bez ograniczeń.

 

 

 

WF-GANG   Do góry

Zmiany w wersji 8.20.0 (03.10.2016)

ZMIANY TECHNICZNE:

 • Wymieniono moduł e-Dokumenty służący do obsługi e-deklaracji oraz archiwum dokumentów na wersję 8.2.0.0.
 • W module e-Dekaracje dodano możliwość grupowego drukowania UPO oraz podglądu graficznego widoku deklaracji z możliwością jej wydrukowania.
 • W module e-Dokumenty dodano możliwość edycji nazw załącznika i jego opisu.
 • Wymieniono moduł ePoczta na wersję 8.20.0, w której dodano obsługę kont IMAP.
 • Do systemu dodano mechanizm służący do informowania użytkownika o konieczności uzupełnienia danych pracownika lub podjęcia innych działań w związku z upłynięciem okresów ważności badań, szkoleń i tym podobnych sytuacji zwany „Zdarzeniami kadrowymi”. Mechanizm ten opiera się na zapisach wprowadzanych do tabeli „Zdarzenia kadrowe”, która może być uzupełniana za pomocą funkcji języka programu „Funkcje SQL” uruchamianych za pomocą funkcji „Zdarzeniakadrowe” lub bezpośrednio w zdarzeniu globalnym „Odświeżenie listy zdarzeń kadrowych”. Pojawienie się zapisów w tej kartotece sygnalizowane jest w oknie kartoteki osobowej w kolumnie o nazwie Z poprzez wykrzyknik. Okno zdarzeń kadrowych można otworzyć z menu operacje lub za pomocą przycisku „Inne dane” z okna kartoteki osobowej.

ZMIANY MERYTORYCZNE:

 • Mechanizm uwzględniający w obliczeniach podstawowej listy płac ubezpieczenie płacone przez pracodawcę, które zwiększa przychód do opodatkowania pracownika – tzw. „Ubezpieczenie z funduszu pracodawcy” - rozbudowano o możliwość obciążenia wynagrodzenia pracownika również składkami na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu. W tym celu w kartotece „Ubezpieczenie pracownika z funduszu pracodawcy” dodano pole „Ze składkami ZUS”, które powoduje wliczanie kwoty ubezpieczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Mechanizm uwzględnia fakt przebywania osoby na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim i wychowawczym. Za ten okres składki na ubezpieczenie społeczne nie są naliczane.
 • Do programu dodano możliwość rozliczania pracowników delegowanych do pracy za granicą. Do opcji „Inne dane -> Dane wprowadzające” dodano kartotekę „Delegowanie pracownika” w której podaje się okres delegowania, kraj delegowania oraz ewentualnie zaznacza, że pracodawca jest zwolniony z poboru zaliczek na podatek od przychodów pracownika. W kartotekach systemu dodano dwie kartoteki: „Stawki diet” i „Kursy walut” pozwalające obliczyć kwoty pomniejszające postawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstawę opodatkowania, do których ma prawo pracownik delegowany. Mechanizm wyznaczania postawy wymiaru składek pracowników delegowanych uwzględnia zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.08.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dz.U. z 1.09.2106r poz. 1381.
 • Do systemu dodano zdarzenia kadrowe informujące o kończących się badaniach lekarskich, szkoleniach BHP, umowach o pracę oraz wynagrodzeniu mniejszym od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Do pozycji menu Raporty -> Pozostałe wydruki -> Wydruki z kartotek oraz kartoteka osobowa „Inne dane -> Wydruki płacowe” dodano Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a.
 • Wprowadzono nowy wzór deklaracji DEK-1-u zgodny ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia. Dz.U. z 30.06.2016 poz 956.
 • Wprowadzono nowe wzory pełnomocnictw dotyczących podpisywania eDekalracji UPL-1(5) i OPL-1 (4).
 • W raporcie „Zestawienie okresów wypowiedzenia i wymiaru urlopu” uaktualniono okresy wypowiedzenia oraz dodano wersję graficzną (WORD) raportu.
 • Dodano graficzną (WORD) wersję raportu „Wydruk wyróżnika”.

 

Zmiany w wersji 8.11.2 (15.09.2016)

ZMIANY TECHNICZNE:

 • Rozwiązano problem z importem struktury organizacyjnej z wersji DOS.

ZMIANY MERYTORYCZNE:

 • Program dostosowano do zmiany przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Limit obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupu produkcji lub usług u pracodawców spełniających warunki, o których mówi Art. 22 ust 1 ustawy został zmieniony z 80% na 50% (Art. 22 ust 3 ustawy). Zmieniono również okres uwzględniania w obliczeniach niewykorzystanej kwoty obniżenia z 12 na 6 miesięcy (Art. 22 ust 4 ustawy). Kwoty zakupów nie rozliczone przed wejściem w życie zmienionych przepisów nadal uwzględniane są w obliczeniach przez 12 miesięcy (Art. 2 ustawy zmieniającej).
 • W wydruku rocznej ewidencji czasu pracy wprowadzono możliwość określenia daty, do której mają być drukowane informacje dotyczące czasu pracy pracownika.
 • W deklaracji „ZUS IWA” oraz raporcie „Osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu” w obliczeniach stanu zatrudnienia pominięto zleceniobiorców i właścicieli pobierających zasiłek macierzyński z tytułu przebywania na dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim.
 • W wydruku zaświadczenia płatnika ZUS Z-3 zmieniono treść punktu 3 na „Posiada następujące okresy ubezpieczenia chorobowego”. W przypadku, gdy zwolnienie obejmuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek, ograniczono okres, za który pracownik występuje o zasiłek chorobowy, do okresu zasiłku.
 • 5. W wydruku „Informacji dla pracownika grupowa” dostosowano informację o okresach wypowiedzenia umów zawartych na czas określony do zmian w ustawie Kodeks Pracy z dnia 21.08.2015r. (Dz.U. poz.1220). Dodano wersje graficzną (MS WORD) wydruku.
 • W związku z modyfikacją przez PFRON informacji dotyczących wypełnienia pozycji 39 i 41 wniosku Wn-D wyłączono wliczanie osób przebywających na urlopach bezpłatnych i świadczeniach rehabilitacyjnych do bieżącego stanu zatrudnienia w okresie sprawozdawczym. Modyfikacja obejmuje wniosek Wn-D oraz raporty „Zatrudnienie w miesiącu Art.2 pkt 13 rozp. Komisji” i „Zatrudnione osoby Art. 2 pkt 13 rozp. Komisji WE”.
 • W wydrukach list obecności uwzględniono święto Bożego Ciała przypadające w maju.

 

 

 

WF-KaPeR   Do góry

Zmiany w wersji 8.20.0 (03.10.2016)

 • Obsługa transakcji walutowych
  • Pobieranie elektroniczne kursów walut Narodowego Banku Polskiego - w programie dodano mechanizm automatycznego pobierania kursów walut Narodowego Banku Polskiego.
  • Rejestrowanie transakcji walutowych - w programie dodano możliwość rejestrowania transakcji walutowych
  • Rejestrowanie walutowych dokumentów finansowych - w programie zmodernizowane zostały formatki dokumentów finansowe w celu umożliwienia rejestrowania transakcji walutowych.
  • Rozliczanie rozrachunków walutowych - w programie zmodernizowane zostały rozrachunki w celu umożliwienia rejestrowania i rozliczania rozrachunków walutowych;
  • Księgowanie naliczonych różnic kursowych
  • Filtr automatyczny "Waluta dokumentu" - w oknach przeglądarki księgi oraz rejestrów VAT dodana została możliwość filtrowania dokumentów po walucie dokumentów.
 • Główne menu programu | Zakładka: Kartoteki: dodana została nowa sekcja o nazwie Waluty z dwoma nowymi poleceniami:
  • Lista walut - otwiera okno kartoteki walut używanych w programie
  • Kursy walut - otwiera okno kartoteki tabel kursów walut
 • Dodano deklarację VAT-9M wzór 6
 • Powiększono okno wyboru klasyfikacji

 

Zmiany w wersji 8.11.6 (02.09.2016)

 • Dodano nowe wzory deklaracji VAT:
  • VAT-7 wzór 17 - wersja standardowa oraz elektroniczna
  • VAT-7K wzór 11 - wersja standardowa oraz elektroniczna

 

 

 

WF-bEST   Do góry

Zmiany w wersji 8.20.0 (03.10.2016)

 • Raporty / Zestawienia
 • dodano opcję wydruku na dowolny dzień:
  • (!) Amortyzacja bilansowa i podatkowa wg miejsca, za miesiąc
  • (!) Ewidencja dla KPiR oraz KH
  • (!) Zestawienie ewidencyjne w roku obrotowym
  • (!) Wykaz SMT wybór układu
  • (!) Zestawienie stanu środków trwałych w roku obrotowym
  • (!) Wykaz wyposażenia
  • (!) Inwentaryzacja wyposażenia
 • zmieniono nazwę raportu Koszty na stanowiskach wg składników w wybranym okresie na Koszty amortyzacji w stanowiskach wg składników w wybranym okresie;
 • dodano informacje o zastosowanych filtrach wyboru w nagłówkach raportów:
  • Amortyzacja bilansowa i podatkowa za miesiąc
  • Ewidencja dla KPiR oraz KH
  • Wykaz SMT - wybór układu zestawienia
  • Zestawienie ewidencyjne środków trwałych
  • Zmiany stanu środków trwałych w roku obrotowym
 • w programie ukryte zostały raporty starego typu:
  • Inwentaryzacja wyposażenia wg miejsca
  • Wykaz SMT - amortyzowane i zamortyzowane w okresie, wg grup i klasyfikacji
  • Wykaz SMT - amortyzowane i zamortyzowane w okresie, wg miejsc i grup
  • Wykaz SMT - informacje bilansowe
  • Wykaz SMT - informacje podatkowe
  • Wykaz SMT - wg grup, klasyfikacji i statusów
  • Wykaz SMT - wg grup, miejsc i statusów
  • Wykaz SMT - wg grup, osób i statusów
  • Wykaz SMT - wg klasyfikacji, osób i statusów
  • Wykaz SMT - wg miejsc, grup i statusów
  • Wykaz SMT - wg miejsc, klasyfikacji
  • Wykaz SMT - wg miejsc, zamortyzowane w okresie
  • Wykaz SMT - wg osób i statusów
  • Wykaz SMT - wg osób, amortyzowane i zamortyzowane
  • Wykaz SMT - wg osób, grup i statusów
  • Wykaz SMT - wg osób, klasyfikacji i statusów
  • Wykaz SMT - wg sposobów nabycia
  • Wykaz SMT wg grup i klasyfikacji, amortyzowane
  • Wykaz SMT wg grup i klasyfikacji, przekazane
  • Wykaz SMT wg grup i klasyfikacji, sprzedane
  • Wykaz SMT wg grup i klasyfikacji, zamortyzowane
  • Wykaz SMT wg grup i klasyfikacji, zlikwidowane
  • Wykaz SMT wg miejsc i statusów
  • Wykaz SMT wg miejsc, amortyzowane
  • Wykaz SMT wg miejsc, przekazane
  • Wykaz SMT wg miejsc, sprzedane
  • Wykaz SMT wg miejsc, zamortyzowane
  • Wykaz SMT wg miejsc, zlikwidowane
  • Wykaz SMT wg miejsc, zlikwidowane, sprzedane, przekazane
  • Wykaz wyposażenia, wg miejsc
  • Wykaz wyposażenia, wg miejsc, osób
  • Wykaz wyposażenia, wg nazwy alfabetycznie
  • Wykaz wyposażenia, wg osób
  • Wykaz wyposażenia, wg osób, miejsc
  • Zwiększenia i zmniejszenia wartości - informacje bilansowe
  • Zwiększenia i zmniejszenia wartości - informacje podatkowe
 • Raporty zawierające w nazwie "(!)" umożliwiają wydruk lub podgląd wszystkich danych ukrytych zestawień.
 • Każdy z powyższych raportów można ponownie aktywować. Wystarczy wybrać z głównego menu programu: Zakładka : Administrator | Sekcja: Definiowanie i ustawienia operacyjne | Polecenie: Definiowanie i zarządzanie raportami. Na ekranie wyświetlona zostanie formatka Raporty systemu. Zestawienia nieaktywne oznaczone są czerwonym krzyżykiem. A by aktywować taki raport należy przycisnąć przycisk Popraw i na wyświetlonej formatce odznaczyć opcję Raport nieaktywny.
 • Ustandaryzowano wygląd następujących raportów i dokumentów:
  • (!) Tabela Amortyzacji indywidualna - informacje bilansowe i podatkowe
  • (!) Plan amortyzacji indywidualny - informacje bilansowe i podatkowe
 • Ze względu na zmianę sposobu naliczania amortyzacji, niektóre raporty przestały poprawnie działać. Zostały usunięte z programu.
  • Amortyzacja bilansowa i podatkowa na miesiąc
  • Amortyzacja bilansowa i podatkowa za miesiąc wg miejsc
  • Plan amortyzacji indywidualny - informacje bilansowe
  • Plan amortyzacji indywidualny - informacje bilansowe i podatkowe
  • Plan amortyzacji indywidualny - informacje podatkowe
  • Plan amortyzacji zbiorczy - informacje bilansowe
  • Plan amortyzacji zbiorczy - informacje bilansowe i podatkowe
  • Plan amortyzacji zbiorczy - informacje podatkowe
  • Tabela Amortyzacji indywidualna - informacje bilansowe
  • Tabela Amortyzacji indywidualna - informacje bilansowe i podatkowe
  • Tabela Amortyzacji indywidualna - informacje podatkowe
  • Tabela Amortyzacji zbiorcza - informacje bilansowe
  • Tabela Amortyzacji zbiorcza - informacje bilansowe i podatkowe
  • Tabela Amortyzacji zbiorcza - podatkowe
 • Raporty zawierające w nazwie "(!)" umożliwiają wydruk lub podgląd wszystkich danych usuniętych zestawień.
 • w raporcie (!) Amortyzacja bilansowa i podatkowa wg miejsca, za miesiąc dodano parametru Czy w podziale na miejsca ;
 • zmieniono datę naliczania amortyzacji z pierwszego dnia miesiąca na ostatni dzień miesiąca.
 • Okno przeglądarka kartoteki środków trwałych - w drzewku wyboru przeniesiono gałąź "Wieczyste użytkowanie" do "Wartości niematerialnych i prawnych";
 • Dokumenty
 • Dokument MT - dodano nowy dokument - "Zmiana osoby odpowiedzialnej"
 • Dokument LC - dodano drukowanie uwag wprowadzonych w danych składnika na dokumencie;

 

Zmiany w wersji 8.10.2 (wydanie 3) (23.05.2016)

 • Zestawienie ewidencyjne środków trwałych - zoptymalizowano działanie zestawienia tym samym zwiększając szybkość wyświetlania danych
 • Okno przeglądarki kartoteki majątku trwałego - dodano funkcjonalność zapamiętywania układu drzewka wyboru podczas zamykania okna. Do poprzedniego wydania programu, przy każdym otwarciu okna drzewko wyświetlało się w pełni rozwinięte.

 

 

 

WF-Aukcje   Do góry

Zmiany w wersji 8.20.0 (03.10.2016)

PACZKI:

 • Dodano integrację z usługą aPaczka.pl
 • Dodano możliwość wprowadzania danych dotyczących logowania w konfiguracji programu
 • Dodano możliwość nadawania paczek
 • Dodano możliwość tworzenia ręcznego paczek
 • Dodano możliwość tworzenia paczek z transakcji
 • Dodano możliwość pobierania listów przewozowych
 • Dodano możliwość określenia domyślnego kuriera dla tworzonych paczek
 • Dodano możliwość określenia domyślnego rozmiaru paczki
 • Dodano możliwość określenia domyślnych wymiarów i wagi paczki
 • Dodano możliwość określenia adresu odbioru dla kuriera
 • Dodano integrację z usługą Paczka w Ruchu RUCH24
 • Dodano możliwość nadawania paczek
 • Dodano możliwość tworzenia ręcznego paczek
 • Dodano możliwość tworzenia paczek z transakcji
 • Dodano możliwość pobierania listów przewozowych
 • Dodano możliwość anulowania paczki
 • Dodano możliwość synchronizacji statusu paczki
 • Dodano możliwość pobrania protokołu odbioru paczek
 • Dodano możliwość określenia domyślnego rozmiaru paczki
 • Dodano w nagłówku okna z listą punktów odbioru jakiego operatora dotyczy lista
 • Dodano możliwość zapisania automatycznego numeru przesyłki do zamówienia WF-Mag w przypadku aukcji utworzonych z transakcji. Do działania wymagany jest WF-Mag przynajmniej w wersji 8.11.2
 • Dodano możliwość wyboru kraju dla odbiorcy przesyłki
 • Dodano nowe pole typ adresu Firmowy lub Prywatny - pole wymagane głównie dla kuriera UPS w ramach usługi aPaczka.pl - system wykrywa w trakcie wprowadzania danych jeśli pole jest uzupełnione sam podaje typ jako firmowy, jeśli wybrano usługę aPaczka.pl i nie wprowadzono danych wprowadza w to pole imię i nazwisko osoby odbierającej
 • Dodano automatyczne zmienianie opisu pola Kod referencyjny na Zawartość w zależności od wyboru operatora (Kod referencyjny dla Paczkomaty, Zawartość dla aPaczka.PL oraz Ruch)
 • Dodano kolumnę Kod punktu odbioru w liście paczek

TRANSAKCJE:

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji dla zakupów, w których nie uzupełniono FOD
 • Dodano zakładkę Transakcje bez FOD
 • Dodano możliwość pobrania danych klienta z Allegro jeśli wcześniej nie kupował nic na naszych aukcjach i należy go założyć
 • Dodano możliwość utworzenia transakcji z takiego zakupu
 • Dodano filtr "Pokazuj dzisiejsze" domyślnie = Nie - filtr pozwala ukryć zakupy, które są w trakcie realizacji i mogą przyjść FOD podczas kolejnej synchronizacji
 • Dodano parametr w konfiguracji pozwalający określić jaki typ dokumentu finansowego ma być stosowany dla zaliczek w zamówieniu BP lub IW
 • Dodano zakładkę szczegółów Historia prezentującą historię zmian danej transakcji
 • Rozszerzono działanie parametru zmiany statusu zamówienia na anulowane dla transakcji, które są importowane z dziennika i otrzymują znacznik anulowania np. klient zmienia coś w FOD i pobierana jest ponownie dana transakcja
 • Poprawiono logikę tworzenia dokumentów finansowych do transakcji aby dla dokumentów finansowych brany był pod uwagę nr rachunku bankowego wybrany w konfiguracji WF-Aukcji a nie domyślny rachunek firmy

AUKCJE:

 • Dodano na oknie dodawania/edycji paczki przy polu Tytuł aukcji informację ile znaków pozostało do wpisania
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji "Sprzedający wystawia Faktury VAT" - określa domyślne ustawienie dla tej opcji w trakcie wystawiania aukcji
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji "Przelew na konto" - określa domyślne ustawienie dla tej opcji w trakcie wystawiania aukcji
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji "Ucinaj nazwę w tytule do ostatniej spacji przy wystawianiu z profilu" - określa on czy w trakcie wystawiania aukcji z profilu system na pilnować tytułu aukcji aby kończył się na spacji czy dopuszczalne jest obcięcie w tytule jakiejś części ostatniego wyrazu jeśli tytuł jest dłuższy niż 50 znaków
 • Dodano kolumnę Producent na liście aukcji oraz na oknie przypisywania towaru do aukcji
 • Dodano kolumnę Kategoria Mag na liście aukcji
 • Dodano możliwość zmiany rozmiaru okna dla grupowej zmiany ceny i ilości aukcji oraz zapamiętywania rozmiaru
 • Dodano możliwość usuwania wybranych aukcji z okna grupowej zmiany ceny i ilości za pomocą opcji dostępnej pod prawym przyciskiem myszy
 • Dodano automatyczne oznaczanie typu zmiany w oknie grupowej zmiany ilości/ceny
 • Dodano zakładkę szczegółów Historia prezentującą historię zmian danej aukcji
 • Dodano domyślne sortowanie wg nazwy na liście cenników w oknie ich tworzenia oraz w oknie dodawania/edycji aukcji na liście cenników do wyboru
 • Dodano domyślne sortowanie wg nazwy na oknie wyboru profili w trakcie grupowego wystawiania aukcji z profilu
 • Dodano kontrolę unikalności nazwy motywu
 • Dodano kontrolę w trakcie wystawiania grupowo aukcji z profilu sprawdzającą czy towar wybrany nie został w międzyczasie wyłączony jako niedostępny w WF-Aukcje
 • Dodano możliwość tworzenia nazwy aukcji w formie Nazwa + Producent w trakcie wystawiania grupowego z profilu

SYNCHRONIZACJA:

 • Dodano parametr w konfiguracji pozwalający określić "czas lokalnej sesji WebAPI (w minutach)" komunikat pozwala uniknąć informowania przez program, że sesja wygasła. Sytuacja taka ma miejsce jeśli użytkownik korzysta z kilku narzędzi logujących się poprzez mechanizm WebAPI np. WF-Aukcje i portal Allegro

KLIENCI:

 • Dodano kolumnę Konto na liście szczegółów Klienci w sekcji Aukcji
 • Dodano kolumnę Konto (prezentuje informację na jakim koncie paczka została utworzona) na liście Paczki klienta w sekcji Klienci

OGÓLNE:

 • Dodano kontrolę podczas logowania czy ktoś nie jest zalogowany na bieżącego użytkownika na innej stacji (jednoczesna praca na tym samym loginie jest niezalecana)

 

 

 

WF-Analizy   Do góry

Zmiany w wersji 8.20.0 (03.10.2016)

 • Dodano automatyczne czyszczenie filtra podczas przenoszenia pola z tabeli przestawnej do listy pól nie wybranych w tabeli.
 • Dodano nową grupę analiz OLAP w oparciu o moduł serwisu programu WF-Mag dla Windows pozwalającą analizować dokumenty zleceń serwisowych.
 • Dodano nową nowe wymiary w analizie OLAP grupy WF-Aukcje pozwalają one analizować paczki tworzone w systemie WF-Aukcje
  (W przypadku pracy na programach WF-Aukcje i WF-Analizy, wymagana aktualizacja w pierwszej kolejności do programu WF-Aukcje do wersji 8.20.0 a następnie programu WF-Analizy)
  • Wymiar Paczka
   • Operator - nazwa
   • Kurier - nazwa
   • Status paczki
  • Wymiar Data nadania paczki
   • Rok
   • Kwartał
   • Miesiąc
   • Tydzień
   • Dzień
  • Miara Koszt nadania paczki
 • Dodano miarę Koszt netto, Koszt brutto KGO w analizie obrotu magazynowego
 • Dodano poziom wymiaru Pozycja dokumentu magazynowego w analizie obrotu magazynowego
  • Jednostka
  • Data ważności
  • Numer serii
  • Kod VAT
  • Pole dodatkowe 1 - 10

 

Zmiany w wersji 8.10.4 (16.02.2016)

 • Dodano poziom Numer w wymiarze Klient prezentuje on numer kontrahenta.
 • Dodano umieszczanie w komórce kropek (...) jeśli szerokość komórki nie pozwala na wyświetlenie całej liczby.
 • Dodano możliwość zamykania karty otwartej analizy poprzez krzyżyk umieszczony przy nazwie analizy.
 • Dodano zapamiętywanie filtrów wybranych w analizie, tak aby po ponownym uruchomieniu od razu były one ustawione.
 • Dodano poziom Waluta w wymiarze dokumentów handlowych prezentujący walutę dokumentu.
 • Dodano poziom Dokument walutowy w wymiarze dokumentów handlowych prezentujący informację czy dokument jest walutowy.
 • Poprawiono export do MS Excel dla pól wyrażonych procentowo.
 • Poprawiono export do MS Excel aby nazwy miesięcy nie były zamieniane na daty.
 • Poprawiono export do MS Excel z widoku analitycznego aby nie był dodawany separator w postaci spacji dla liczb tysięcznych.
 • Dodano kontrolę podczas dodawania pól wyliczanych, czy pole już jest użyte.
 • Dodano kontrolę czy wybrana analiza już jest opublikowana, jeśli tak to następuje jej nadpisanie.
 • Zmodyfikowano ikonę prezentującą informację o filtrze ustawionym na danej kolumnie na bardziej widoczną.

 

 

 

WF-Fakturka   Do góry

Zmiany w wersji 8.20.0 (03.10.2016)

 • Dodano obsługę terminali płatniczych Ingenico ICT-220 obsługiwanych przez eService - aby zintegrować terminal z oprogramowaniem należy skontaktować się ze swoim opiekunem w eService w celu uruchomienia terminala w trybie zintegrowanym.
 • Dodano obsługę terminali płatniczych Ingenico ICT-220 obsługiwanych przez FirstData- aby zintegrować terminal z oprogramowaniem należy skontaktować się ze swoim opiekunem w FirstData w celu uruchomienia terminala w trybie zintegrowanym.
 • Dodano filtr kontrahenta wg formy płatności
 • Zmodyfikowano działanie programu aby po dodaniu nowego okresu na drzewie okresów nie rozwijały się automatycznie poprzednie okresy
 • Dodano możliwość wprowadzenia w konfiguracji kodu bankowego SWIFT
 • Dodano możliwość wprowadzenia marginesu górnego dla wydruku Korekty faktury

 

Zmiany w wersji 8.10.4 (01.08.2016)

 • Dodano możliwość wprowadzania danych podstaw zwolnień w przypadku wystawiania faktur ze stawką ZW dla potrzeb generowania Jednolitego Pliku Kontroli (JPK)
 • Dodano obsługę terminali płatniczych Ingenico ICT-220 obsługiwanych przez Polskie e-Płatności - aby zintegrować terminal z oprogramowaniem należy skontaktować się ze swoim opiekunem w PeP w celu uruchomienia terminala w trybie zintegrowanym. 

URZĄDZENIA

Elzab

Emar

Posnet

Novitus

KONTAKT

Imag Dariusz Biliński

ul. Zgoda 14/5

60-128 Poznań

tel. 61 867 22 81